• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH PHAN KÍNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN TỪ TUẦN 11

Thời khoá biểu mới nhất
UBND HUYỆN CAN LỘC                         
TRƯỜNG TH PHAN KÍNH                         
  THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TỪ TUẦN 11 - ĐẶC THÙ   
        Năm học : 2015-2016 
Thứ Buổi Tiết  Thầy Lâm  Cô Vân  Thầy
 Nghĩa 
Cô Hồng
(AV) 
Thầy
 Bình  
Cô 
Duân   
Cô Hà   Cô Hiền  Buổi nghỉ
chiều 
Trực 
2 Sáng 1                           Thầy
 Nghĩa 
2           5A              
3           5B              
4           5C              
Chiều 1 MT 5C Dân ca  2B   3A 5B     3B Địa lý  5A K3
Liên 
2 MT 5A AN 5C K2 3A 4A     3B Địa lý  5B K5
3 Đọc sách  5B AN 5A K1 3B 2B     3A Địa lý  5C 2B
4     AN 5B   3B 5C     3A Đọc sách  5A  
3 Sáng 1 MT 3A         2A     5A       GV
trực
2 MT 2A         3A     5A     3A
3 MT 3B         2B     5B     2B
4 MT 2B         3B     5B     5
Chiều 1 MT    4B Dân ca       1A K3 4A 1C       KNS 1B K1
 Liên 
2 MT 1A Nhac    4B   4A 1B         1C K4
3 MT 1C Dân ca  1B K5 4B 1A       Đọc sách  4A  
4     Đọc sách  5C   4B         Lịch sử  4A  
4 Sáng 1     Nhac 1B Đội    5A       KNS 2B 1 Thầy
Nghĩa 
2     Dân ca  3B   5C       KNS 1C  
3     Dân ca  1C   4B       KNS 1B  
4     AN 4A           KNS 1A  
5                        
5 Sáng 1 Thủ công  1B AN 2A   3A   4A     KNS 1A 3B GV
trực
2 MT 1B AN 1A   3A   4A     KNS 2A 2B
3 Thủ công  1C AN 2B   3B   4B         4
4     AN 1C   3B   4B     KNS 2B  
Chiều 1 Đọc sách  5B AN 3B   5A 3A     5C Đọc sách  4B 4B
Liên 
2 MT 2B AN 3A   5A 3B     5C Lịch sử  4B 5A
3 Thủ công  3B CLB múa    5C 5A   ĐS 3A Địa lý  4B 5C
4 Thủ công  3A   5C 4B   ĐS 3B Lịch sử  5A K3
6 Sáng 1 Thủ công  1A       5B 2A       Địa lý  4A   GV
 trực
2 Thủ công  2A Dân ca  3A   5B 4A       Lịch sử  5C  
3 MT 4A Dân ca  2A   4B         Lịch sử  5B  
4           4A 5B        KNS 2A  
Chiều 1                         2A Thầy
Nghĩa 
2         K4               4A
3                         5B
4                         5C
    20   22 5 23 21 6   8   23    
    Thâỳ Lâm    12 MT +  7 TC 1-2-3+  1 ĐS 5B = 20Tiết + 3 tiết TT
    Cô Vân  12 AN +  7 Tập hát dân ca K1-2-3 + 2  CLBDC  + 1 ĐS  5C = 22 tiết ( 1 buổi/tháng dân ca )
    Cô Hiền  10 KNS 1-2-3 + 10 Lịch sử - Địa lý K 4-5 + 2 ĐS K4 + 1 ĐS 5A = 23 tiết    
    Thầy Bình  TD 1 đến 5 :  21 tiết + 2 tiết TD giữa giờ       
    Cô Hồng   K3 8tiết + k4-5 15 tiết = 23 tiết       
    Thầy Nghĩa   3 buổi dạy HĐNG + 3 buổi cho mọi hoạt động Đội ( sáng thứ 2,4,6)      
    Cô Duân (Tin học )   Khối 4 : 4 tiết (1 tháng 1 buổi điều khi cần )       
    Cô Hà ( Tin học )    Khối 3 và 5 = 10  + 2 ĐS K3      ( 3 buổi dạy và 1 buổi làm việc trường )      


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết