• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH PHAN KÍNH
Kế hoạch chi bộ tháng 5/2019
Ngày ban hành:
03/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 -2019
Ngày ban hành:
05/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch chi bộ tháng 4/2019
Ngày ban hành:
02/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu chuyên đề học tập theo Bác Hồ năm 2019
Ngày ban hành:
02/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tháng 02/2019, kế hoạch tháng 3/2019- chi bộ
Ngày ban hành:
04/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2022
Ngày hiệu lực:
07/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực