• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH PHAN KÍNH
Văn bản liên quan
Kế hoạch chi bộ tháng 5/2019
Ngày ban hành:
03/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch chi bộ tháng 4/2019
Ngày ban hành:
02/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HỌACH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2019
Ngày ban hành:
05/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 -2019
Ngày ban hành:
05/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực