• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH PHAN KÍNH
Ngày ban hành:
21/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/11/2022
Ngày hiệu lực:
21/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/11/2022
Ngày hiệu lực:
19/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/11/2022
Ngày hiệu lực:
06/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực