01:45 ICT Chủ nhật, 24/03/2019

Trang nhất » Album hoạt động

Chào mừng năm học mới
Ảnh Trường 50 photos | 1478 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Hội nghị chi bộ 2015-2016

Hội nghị chi bộ 2015-2016

Hội nghị chi bộ 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Giờ HĐGD cô Vân

Giờ HĐGD cô Vân

Giờ HĐGD cô Vân

Giờ HĐGD cô Vân

8-3-2017

8-3-2017
Ảnh tổng kết 0 photos | 269 view
no image
khai giảng năm hoc 2013 -2014 0 photos | 292 view
no image
Một số hoạt động 16 photos | 577 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Tổ chức câu lạc bộ dan ca ví giặm

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam
no image
Một số hoạt động 7 photos | 519 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

long-phat-bieu-trong-ngay-hoi
no image
anh khai giảng 0 photos | 204 view
no image
khai giảng năm học mới 4 photos | 207 view

jpg

jpg

jpg

khai giảng năm học mới
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
Sinh nhật 5 photos | 139 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
ngoại khóa 7 photos | 216 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
ẢNH UỐNG SỮA 3 photos | 36 view

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg
no image
HỘI CHỢ TUỔI THƠ`8 13 photos | 102 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image