04:23 ICT Thứ năm, 13/12/2018

Trang nhất » Album hoạt động

Chào mừng năm học mới
Ảnh Trường 50 photos | 1380 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ sơ kết HKI

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

Lễ ủng hộ tết vì người nghèo xuân Ất Mùi 2015

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Hội nghị chi bộ 2015-2016

Hội nghị chi bộ 2015-2016

Hội nghị chi bộ 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Giờ HĐGD cô Vân

Giờ HĐGD cô Vân

Giờ HĐGD cô Vân

Giờ HĐGD cô Vân

8-3-2017

8-3-2017
Ảnh tổng kết 0 photos | 257 view
no image
khai giảng năm hoc 2013 -2014 0 photos | 275 view
no image
Một số hoạt động 16 photos | 533 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Tổ chức câu lạc bộ dan ca ví giặm

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam

Tổ chức ngày đọc sách Việt Nam
no image
Một số hoạt động 7 photos | 468 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

long-phat-bieu-trong-ngay-hoi
no image
anh khai giảng 0 photos | 195 view
no image
khai giảng năm học mới 4 photos | 194 view

jpg

jpg

jpg

khai giảng năm học mới
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
Sinh nhật 5 photos | 126 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
ngoại khóa 7 photos | 183 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
ẢNH UỐNG SỮA 3 photos | 28 view

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg
no image
HỘI CHỢ TUỔI THƠ`8 13 photos | 55 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image