10:21 ICT Thứ ba, 21/01/2020

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN TỪ TUẦN 11

Thứ hai - 23/11/2015 16:01
Thời khoá biểu mới nhất
UBND HUYỆN CAN LỘC                         
TRƯỜNG TH PHAN KÍNH                         
  THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TỪ TUẦN 11 - ĐẶC THÙ   
        Năm học : 2015-2016 
Thứ Buổi Tiết  Thầy Lâm  Cô Vân  Thầy
 Nghĩa 
Cô Hồng
(AV) 
Thầy
 Bình  
Cô 
Duân   
Cô Hà   Cô Hiền  Buổi nghỉ
chiều 
Trực 
2 Sáng 1                           Thầy
 Nghĩa 
2           5A              
3           5B              
4           5C              
Chiều 1 MT 5C Dân ca  2B   3A 5B     3B Địa lý  5A K3
Liên 
2 MT 5A AN 5C K2 3A 4A     3B Địa lý  5B K5
3 Đọc sách  5B AN 5A K1 3B 2B     3A Địa lý  5C 2B
4     AN 5B   3B 5C     3A Đọc sách  5A  
3 Sáng 1 MT 3A         2A     5A       GV
trực
2 MT 2A         3A     5A     3A
3 MT 3B         2B     5B     2B
4 MT 2B         3B     5B     5
Chiều 1 MT    4B Dân ca       1A K3 4A 1C       KNS 1B K1
 Liên 
2 MT 1A Nhac    4B   4A 1B         1C K4
3 MT 1C Dân ca  1B K5 4B 1A       Đọc sách  4A  
4     Đọc sách  5C   4B         Lịch sử  4A  
4 Sáng 1     Nhac 1B Đội    5A       KNS 2B 1 Thầy
Nghĩa 
2     Dân ca  3B   5C       KNS 1C  
3     Dân ca  1C   4B       KNS 1B  
4     AN 4A           KNS 1A  
5                        
5 Sáng 1 Thủ công  1B AN 2A   3A   4A     KNS 1A 3B GV
trực
2 MT 1B AN 1A   3A   4A     KNS 2A 2B
3 Thủ công  1C AN 2B   3B   4B         4
4     AN 1C   3B   4B     KNS 2B  
Chiều 1 Đọc sách  5B AN 3B   5A 3A     5C Đọc sách  4B 4B
Liên 
2 MT 2B AN 3A   5A 3B     5C Lịch sử  4B 5A
3 Thủ công  3B CLB múa    5C 5A   ĐS 3A Địa lý  4B 5C
4 Thủ công  3A   5C 4B   ĐS 3B Lịch sử  5A K3
6 Sáng 1 Thủ công  1A       5B 2A       Địa lý  4A   GV
 trực
2 Thủ công  2A Dân ca  3A   5B 4A       Lịch sử  5C  
3 MT 4A Dân ca  2A   4B         Lịch sử  5B  
4           4A 5B        KNS 2A  
Chiều 1                         2A Thầy
Nghĩa 
2         K4               4A
3                         5B
4                         5C
    20   22 5 23 21 6   8   23    
    Thâỳ Lâm    12 MT +  7 TC 1-2-3+  1 ĐS 5B = 20Tiết + 3 tiết TT
    Cô Vân  12 AN +  7 Tập hát dân ca K1-2-3 + 2  CLBDC  + 1 ĐS  5C = 22 tiết ( 1 buổi/tháng dân ca )
    Cô Hiền  10 KNS 1-2-3 + 10 Lịch sử - Địa lý K 4-5 + 2 ĐS K4 + 1 ĐS 5A = 23 tiết    
    Thầy Bình  TD 1 đến 5 :  21 tiết + 2 tiết TD giữa giờ       
    Cô Hồng   K3 8tiết + k4-5 15 tiết = 23 tiết       
    Thầy Nghĩa   3 buổi dạy HĐNG + 3 buổi cho mọi hoạt động Đội ( sáng thứ 2,4,6)      
    Cô Duân (Tin học )   Khối 4 : 4 tiết (1 tháng 1 buổi điều khi cần )       
    Cô Hà ( Tin học )    Khối 3 và 5 = 10  + 2 ĐS K3      ( 3 buổi dạy và 1 buổi làm việc trường )      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: UBND HUYỆN CAN LỘC TRƯỜNG TH PHAN KÍNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC TỪ TUẦN 11 - ĐẶC THÙ Năm học : 2015-2016 Thứ Buổi Tiết Thầy Lâm Cô Vân "Thầy Nghĩa " "Cô Hồng (AV) " "Thầy Bình " "Cô Duân " Cô Hà Cô Hiền "Buổi nghỉ chiều " Trực 2 Sáng 1 "Thầy Nghĩa " 2 5A 3 5B 4 5C Chiều 1 MT 5C Dân ca 2B 3A 5B 3B Địa lý 5A K3 "Cô Liên " 2 MT 5A AN 5C K2 3A 4A 3B Địa lý 5B K5 3 Đọc sách 5B AN 5A K1 3B 2B 3A Địa lý 5C 2B 4 AN 5B 3B 5C 3A Đọc sách 5A 3 Sáng 1 MT 3A 2A 5A "GV trực" 2 MT 2A 3A 5A 3A 3 MT 3B 2B 5B 2B 4 MT 2B 3B 5B 5 Chiều 1 MT 4B Dân ca 1A K3 4A 1C KNS 1B K1 "Cô Liên " 2 MT 1A Nhac 4B 4A 1B 1C K4 3 MT 1C Dân ca 1B K5 4B 1A Đọc sách 4A 4 Đọc sách 5C 4B Lịch sử 4A 4 Sáng 1 Nhac 1B Đội 5A KNS 2B 1 "Thầy Nghĩa " 2 Dân ca 3B 5C KNS 1C 3 Dân ca 1C 4B KNS 1B 4 AN 4A KNS 1A 5 5 Sáng 1 Thủ công 1B AN 2A 3A 4A KNS 1A 3B "GV trực" 2 MT 1B AN 1A 3A 4A KNS 2A 2B 3 Thủ công 1C AN 2B 3B 4B 4 4 AN 1C 3B 4B KNS 2B Chiều 1 Đọc sách 5B AN 3B 5A 3A 5C Đọc sách 4B 4B "Cô Liên " 2 MT 2B AN 3A 5A 3B 5C Lịch sử 4B 5A 3 Thủ công 3B CLB múa 5C 5A ĐS 3A Địa lý 4B 5C 4 Thủ công 3A 5C 4B ĐS 3B Lịch sử 5A K3 6 Sáng 1 Thủ công 1A 5B 2A Địa lý 4A "GV trực" 2 Thủ công 2A Dân ca 3A 5B 4A Lịch sử 5C 3 MT 4A Dân ca 2A 4B Lịch sử 5B 4 4A 5B KNS 2A Chiều 1 2A "Thầy Nghĩa " 2 K4 4A 3 5B 4 5C 20 22 5 23 21 6 8 23 Thâỳ Lâm 12 MT + 7 TC 1-2-3+ 1 ĐS 5B = 20Tiết + 3 tiết TT Cô Vân 12 AN + 7 Tập hát dân ca K1-2-3 + 2 CLBDC + 1 ĐS 5C = 22 tiết ( 1 buổi/tháng dân ca ) Cô Hiền 10 KNS 1-2-3 + 10 Lịch sử - Địa lý K 4-5 + 2 ĐS K4 + 1 ĐS 5A = 23 tiết Thầy Bình TD 1 đến 5 : 21 tiết + 2 tiết TD giữa giờ Cô Hồng K3 8tiết + k4-5 15 tiết = 23 tiết Thầy Nghĩa 3 buổi dạy HĐNG + 3 buổi cho mọi hoạt động Đội ( sáng thứ 2, 4, 6) Cô Duân (Tin học ) Khối 4 : 4 tiết (1 tháng 1 buổi điều khi cần ) Cô Hà ( Tin học ) Khối 3 và 5 = 10 + 2 ĐS K3 ( 3 buổi dạy và 1 buổi làm việc trường )

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn