09:03 ICT Thứ ba, 21/01/2020

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SMAS

Thứ hai - 14/12/2015 08:18
THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SMAS CẤP 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016 đến 10/12/2015
THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SMAS
CẤP 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016 đến 10/12/2015
                                       
STT Tên trường Số HS Số GV Số Lớp Số lớp đã khai báo môn học Số lớp đã phân công GD Số lớp đã nhập điểm Số lớp đã nhập hạnh kiểm Số lớp đã tổng kết User đã cấp Số HS đã nhập SĐT Cá Nhân Số HS đã nhập SĐT Phụ Huynh Số HS đã nhập SĐT phụ huynh
HKI HKII HKI HKII HKI  HKII HKI HKII Số user GV  Số user đã login Cha Mẹ
1 Tiểu học Bắc Nghèn 384 29 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 22 8 79 183 180 166
2 Tiểu học Đồng Lộc 447 31 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 31 12 0 184 143 128
3 Tiểu học Gia Hanh 563 41 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 30 29 0 0 0 0
4 Tiểu học Hà Tông Mục 685 38 25 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 121 440 412 391
5 Tiểu học Kim Lộc 209 20 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 19 15 206 206 206 204
6 Tiểu học Khánh Lộc 299 24 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 19 19 0 29 27 2
7 Tiểu học Mỹ Lộc 597 43 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 43 38 37 386 309 199
8 Tiểu Học Nga Lộc 310 22 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0 0 0
9 Tiểu Học Ngô Đức Kế 933 58 32 32 31 31 0 0 0 0 0 0 56 35 0 165 165 0
10 Tiểu học Phan Kính 323 24 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 22 13 8 44 44 24
11 Tiểu học Phú Lộc 451 37 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 37 4 0 2 0 2
12 Tiểu học Phúc Lộc 703 46 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 34 20 74 456 230 375
13 Tiểu học Quang Lộc 557 36 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 29 22 0 142 113 45
14 Tiểu học Sơn Lộc 408 37 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 37 26 0 78 46 38
15 Tiểu học Tiến Lộc 292 23 11 11 10 10 0 0 0 0 0 0 23 2 0 0 0 0
16 Tiểu học Thanh Lộc 402 19 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
17 Tiểu học Thượng Lộc 329 26 14 14 7 7 1 0 0 0 0 0 26 16 0 66 57 10
18 Tiểu học Trung Lộc 339 25 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 25 25 22 212 179 54
19 Tiểu học Trường Lộc 159 20 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 19 15 0 58 50 14
20 Tiểu học Vĩnh Lộc 231 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 151 129 67
21 Tiểu học Võ Liêm Sơn 452 34 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 34 26 0 0 0 0
22 Tiểu học Vượng Lộc 574 41 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 41 30 0 0 0 0
23 Tiểu học Xuân Lộc 600 38 22 22 22 22 1 0 0 0 0 0 38 27 0 56 50 18
24 Tiểu học Yên Lộc 353 26 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 26 21 0 186 138 80
Tổng Số 10600 753 408 406 373 352 2 0 0 0 0 0 659 419 547 3044 2478 1817

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn