16:59 ICT Thứ bảy, 18/01/2020

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Hướng dẫn ra đề kiểm tra học kỳ 1 Môn K-S-Đ

Thứ hai - 22/12/2014 15:38
 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
1.   Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (khoảng từ năm 700 TCN đến năm 179 TCN) Số câu     1       1  
Số điểm     1,0       1,0  
2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938) Số câu 1           1  
Số điểm 1,0           1,0  
3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009) Số câu       1       1
Số điểm       1,0       1,0
4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226) Số câu           1   1
Số điểm           1,0   1,0
5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400) Số câu     1       1  
Số điểm     1,0       1,0  
6. Dãy Hoàng Liên Sơn. Số câu     1       1  
Số điểm     1,0       1,0  
7.  Trung du Bắc Bộ Số câu 1           1  
Số điểm 1,0           1,0  
8.  Tây Nguyên Số câu 1         1 1 1
Số điểm 1,0         1,0 1,0 1,0
9.  Đồng bằng Bắc Bộ Số câu       1       1
Số điểm       1,0       1,0
Tổng Số câu 3   3 2   2 6 4
Số điểm 3,0   3,0 2,0   2,0 6,0 4,0

 2. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 5
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN
 
TL
 
TN
 
TL
 
TN
 
TL
 
TN
 
TL
 
1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945) Số câu 1   1 1     2 1
Số điểm 1,0   1,0 1,0     2,0 1,0
2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Số câu     1     1 1 1
Số điểm     1,0     1,0 1,0 1,0
3. Địa lí tự nhiên Việt Nam Số câu 1   1       2  
Số điểm 1,0   1,0       2,0  
4. Địa lí dân cư Việt Nam Số câu       1       1
Số điểm       1,0       1,0
5. Địa lí kinh tế Việt Nam Số câu 1         1 1 1
Số điểm 1,0         1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 3   3 2   2 6 4
Số điểm 3,0   3,0 2,0   2,0 6,0 4,0
 
=====================================
I.       Đề minh họa
 
Đề kiểm tra cuối học kì I: Môn Lịch sử và Địa lí lớp 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
 
Câu 1. (1đ) Đánh dấu X vào o nơi chỉ mốc thời gian ra đời của nước Văn Lang
 
 

Năm 1000         Năm 700                                                 CN                   Năm 938
    o                          o                                                       o                             o
 
Câu 2. (1đ) Điền vào chỗ … trong bảng sau
 
Năm xảy ra Người lãnh đạo
……………………..................... Hai Bà Trưng
Trận Bạch Đằng năm 938 ……………………………………………….
 
Câu 3. (1đ) Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, tướng sĩ, bô lão và các binh sĩ đều có hành động quyết tâm chống quân xâm lược. Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho thích hợp:
Cột A   Cột B
Bô lão   Thích vào tay hai chữ “Sát thát”
Trần Hưng Đạo   Viết “Hịch tướng sĩ”
Binh sĩ   Họp ở điện Diên Hồng
Câu 4. (1đ) Em hãy viết về trận đánh trên sông Như Nguyệt do Lý Thường Kiệt chỉ huy chống quân Tống xâm lược (khoảng 5 dòng).
……………………………………………………………………………………….
Câu 5. (1đ) Em hãy viết những gì mà em biết về Đinh Bộ Lĩnh (khoảng 5 dòng).
……………………………………………………………………………………….
Câu 6. (1đ) Đánh dấu X vào o trước ý đúng
Trung du Bắc Bộ là một vùng
o núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.                         
o núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.                     
o đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
o đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.
 
Câu 7. (1đ) Đánh dấu X vào o trước ý đúng
Một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là:
o Thái, Dao, Mông.                         
o Ba - na, Ê - đê, Gia - rai.                     
o Kinh, Xơ - đăng, Cơ - ho.                     
o Mông, Tày, Nùng.
 
Câu 8. (1đ) Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp
Cột A. Đặc điểm tự nhiên của Hoàng Liên Sơn   Cột B. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
1. Khí hậu lạnh quanh năm   a. Khai thác khoáng sản
2. Đất dốc   b. Làm ruộng bậc thang
3. Có nhiều khoáng sản   c. Trồng rau, quả xứ lạnh
 
Câu 9. (1đ) Hãy cho biết vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ ?
..............................................................................................................................................................................Câu 10. (1đ) Hãy kể những hoạt động sản xuất có ở Tây Nguyên. Trong những hoạt động sản xuất đó, hoạt động sản xuất nào không có ở địa phương em?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
======================================
MÔN KHOA HỌC
I. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 4
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Trao đổi chất ở người Số câu 1           1  
Số điểm 1,0           1,0  
2. Dinh dưỡng Số câu 1   1   1   3  
Số điểm 1,0   0,5   0,5   2,0  
3. Phòng bệnh Số câu 1 1         1 1
Số điểm 0,5 1,0         0,5 1,0
4. An toàn trong cuộc sống Số câu     1       1  
Số điểm     0,5       0,5  
5. Nước Số câu 1   1     1 2 1
Số điểm 1,0   1,0     1,0 2,0 1,0
6. Không khí Số câu 1   1       2  
Số điểm 1,0   1,0       2,0  
Tổng Số câu 5 1 4   1 1 10 2
Số điểm 4,5 1,0 3,0   0,5 1,0 8,0 2,0
 
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 5
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN
 
TL
 
TN
 
TL
 
TN
 
TL
 
TN
 
TL
 
1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người Số câu 2 1         2 1
Số điểm 2,0 1,5         2,0 1,5
2. Vệ sinh phòng bệnh Số câu 2   1     1 3 1
Số điểm 1,0   0,5     0,5 1,5 0,5
3. An toàn trong cuộc sống Số câu     1       1  
Số điểm     0,5       0,5  
4. Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng Số câu 1   2     1 3 1
Số điểm 1,0   2,0     1,0 3,0 1,0
Tổng Số câu 5 1 4     2 9 3
Số điểm 4,0 1,5 3,0     1,5 7,0 3,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Sỹ Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn