10:09 ICT Thứ ba, 21/01/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin của Phòng

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

HƯỚNG DÂN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017. BẢN CHÍNH THỨC

Thực hiện Chỉ thị số 3031/BGD&ĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục; Công văn số 4304/BGD&ĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017; Công văn số 1347/SGD&ĐT-GDTH ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017; Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 như sau:

THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SMAS

THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SMAS CẤP 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016 đến 10/12/2015